بهسازی سیستم منطقه تفکیک کارخانه گاز وگاز مایع900 NGL

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  89-86                  

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت مناطق نفت خیز جنوب

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction خوزستان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

تهیه کالاواجرای پروژه بزرگ پارس شمالی وتولیدنفت از میادین گچساران وبی بی حکیمه و رفع اشکالات ونواقص سیستمهای مرتبط منطقه تفکیک کارخانه گاز و گاز مایع 900