تهیه کالا ونصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W020S چشمه خوش

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  93-92         

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction ایلام

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

اين پروژه شامل احداث 5 کیلومتر خط لوله رو زمینی 8 اینچ از موقعيت چاه W020S چشمه خوش به مرکز بهره برداري چشمه خوش است که شامل اجراي ایستگاههای قطع جریان اضطراری بصورت نصب و اجرای کليه موارد مکانيک ، سيويل ، برق و ابزار دقيق می باشد.
اين طرح در استان خوزستان و حوالی شهرستان شوش ، داراي آب و هواي گرم كه حداقل و حداكثر درجه حرارت به ترتيب 5 - و 50 درجه سانتيگراد و حداكثر رطوبت نسبي هوا 90% مي باشد اجرا می شود و مسير اجرايي عمدتاً به صورت خاكي مي باشد .