عملیات ساختمان و نصب فلر های جدید شرکت پالایش نفت اصفهان

 وضعیت اجرا:  جاری
 تاریخ ثبت طرح:  92-91         

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت پالایش نفت اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction C

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

عبارت است از تامین مصالح مصرفی و اجراي کلیه عملیات ابنیه ،تأسیسات مکانیکی و برقی( شامل برق و ابزار دقی ق) و نصب سه عدد فلرجدید و دو مجموعه نگهدارنده آنها Derrick و شرکت پالایش نفت اصفهان به همراه متعلقات وتجهیزات مربوطه از قبیل نصب سازه هاي فلزي، 2 دستگاه مخزن تحت فشار KO Drum و دو دستگاه Water Seal Drum و .. طبق نقشه های ارائه شده.