اجرای خط دوم انتقال آب با لوله های فولادی 1400 میلیمتری

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  91-88

 

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت آب منطقه اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction C

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ – خط لوله انتقال آب بصورت لوله های فولادی به قطر داخلی 1400 میلیمتر می باشد که کل این خط لوله از  شیرخانه پایگاه شروع و به پمپاژ ارغوانیه ختم میشود.