اجرای 23 کیلومتر خط انتقال گاز 16 اینچ طرح جامع اصفهان (لاله – سجزی)

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  90-89        

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

اجرای کامل عملیات لوله گذاری به مقدار حدود 23000 متر به قطر 16 اینچ با فشار 250 PSI ، نصب کلیه اتصالات، شیرآلات، فلنجها و متعلقات و ... همراه با ساخت و نصب حوضچه های مذکور.