طراحي، تامين احداث ايستگاه تقليل فشار گاز و خطوط انتقال گاز طرح فولاد سپيددشت

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  92-91

 

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت ملی فولاد ایران

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction چهارمحال بختیاری

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction EPC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

موضوع پیمان احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و خطوط توزیع داخلی به روش EPC می باشد که شامل موارد زیر است :
oil-pumpjack-extraction اجرای کلیه عمليات طراحي ساختماني، مكانيكال ، Piping ، برق و حفاظت كاتديك
oil-pumpjack-extraction تامين تجهيزات و ساخت ايستگاه تقليل فشار CGS-TBSو شير آلات مربوطه
oil-pumpjack-extraction تامين لوله و اتصالات مربوطه و پوشش نمودن لوله ها
oil-pumpjack-extraction عمليات ساختماني ايستگاه تقليل فشار و اجراي 800 متـــر لوله گذاري 12 اينچ جهت گاز رساني به واحد احياء ،450 متـر لوله گذاري 6 اينچ جهت تامين گاز واحد فولاد سازي و852 متر لوله گذاري 4 و2 اينچ جهت گرمايش ساختمانهاي جنبي