پروژه های خاتمه یافته

 

فهرست طرح ها و پروژه ها

جزئیات پروژه طراحي، تامين احداث ايستگاه تقليل فشار گاز و خطوط انتقال گاز طرح فولاد سپيددشت

جزئیات پروژه تهیه کالا ونصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W020S چشمه خوش

جزئیات پروژه تهیه کالا ونصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W089S دهلران

جزئیات پروژه اجرای 23 کیلومتر خط انتقال گاز 16 اینچ طرح جامع اصفهان (لاله – سجزی)

جزئیات پروژه تعویض پوشش خط انتقال گاز 40 اینچ اول سراسری حد فاصل کیلومتر 260+747 الی 110+777 بوئین زهرا – قزوین

جزئیات پروژه تعویض پوشش خط انتقال گاز 40 اینچ اول سراسری حد فاصل کیلومتر 1050 الی 1069 به تالش

جزئیات پروژه تعویض پوشش خط انتقال گاز 24 اینچ سرخون - رفسنجان به طول 52223 متر

جزئیات پروژه اجرای خط انتقال "12سیمان آذرآبادگان وخط تغذیه نساجی خوی

جزئیات پروژه اجرای عملیات خطوط انتقال گاز و 6 مورد ایستگاه TBSو CGS در 29 روستای اردستان

جزئیات پروژه تعویض اضطراری لوله ها با شدت خوردگی بالا از خط لوله "42 سراسری – دهق دلیجان

جزئیات پروژه بهسازی سیستم منطقه تفکیک کارخانه گاز وگاز مایع900 NGL

جزئیات پروژه اجرای خط دوم انتقال آب با لوله های فولادی 1400 میلیمتری

جزئیات پروژه خطوط انتقال گاز 12روستاهای شهرضا

جزئیات پروژه احداث خط انتقال وتغذیه گاز 16 اینچ کاشان ونصب وراه اندازی یک واحد ایستگاه 100000 متر مکعبی در کاشان

جزئیات نصب و راه اندازی مبدلهای حرارتی جهت واحد های نمکزدایی اهواز 1،2،3و4

جزئیات عملیات گازرسانی به اسد آباد شهریار

عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی گلستان (رباط کریم)

عملیات گازرسانی به حسن آباد خالصه

جزئیات احداث خطوط لوله انتقال مایعات گازی خط لوله 42 اینچ آغار دالان