پروژه های جاری

فهرست طرح ها و پروژه ها 

جزئیات پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود 59 کیلومتر خط انتقال 10و6 اینچ حاجی آباد – ارزوئیه:

جزئیات پروژه عملیات ساختمان و نصب فلر های جدید شرکت پالایش نفت اصفهان:

جزئیات پروژه اجرای 24758 متر خط انتقال شهر بوشگان از توابع شهرستان دشتستان: