تهیه کالا ونصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W089S دهلران

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  93-91

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction ایلام

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

اين پروژه شامل احداث 22 کیلومتر خط لوله رو زمینی 8 اینچ از موقعيت چاه W089S دهلران به واحد بهره برداري دهلران و ایستگاههای قطع جریان اضطراری می باشد.
اين طرح در استان ايلام و حوالي شهر دهلران، كه حداقل و حداكثر درجه حرارت به ترتيب 5- و 55 درجه سانتيگراد ، حداكثر رطوبت نسبي هوا 85-9% و سرعت باد 72 كيلومتر بر ساعت مي باشد اجرا می شود و مسير اجرايي عمدتاً به صورت كوهستاني و سنگي مي باشد .