تعویض اضطراری لوله ها با شدت خوردگی بالا از خط لوله "42 سراسری – دهق دلیجان

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  90-89 

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت انتقال گاز ایران – منطقه دو عملیات

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction مرکزی

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

تعویض لوله های دارای خوردگی با شدت بالا در محدوده حد فاصل دهق الی دلیجان بر اساس تحلیل و بررسی های انجام شده و گزارشات پیک رانی هوشمند که بصورت پراکنده میباشد..