چشم انداز و ماموریت

oil-pumpjack-extraction تبدیل شدن به قطبی قدرتمند، مطرح و شناخته شده در سطح کشور و منطقه، سهیم شدن در بهبود اجرای پروژه های نفت و گاز کشور، چشم اندازی است که سیال گستر سپند در پیش روی خود می بیند.

oil-pumpjack-extraction ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت بر پروژه‌ها، مدیریت طرح و تأمین اقلام و تجهیزات و نیز اجرا و راه‌اندازی پروژه‌هایی در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مدیریت کلیه منابع و عوامل در جهت ایجاد مجموعه‌ای که دارای ملاک‌های توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد از طریق سازمان‌دهی مجموعه برای دستیابی به اهداف تعریف شده کوتاه مدت و بلند مدت و نهایتاً به دست آوردن سهم مناسبی از بازارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق اجرای مناسب پروژه‌ها در حد استانداردهای بین‌المللی، به‌عنوان مأموریت سازمان تعریف شده است.