احداث خطوط لوله انتقال مایعات گازی خط لوله 42 اینچ آغار دالان

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  86-85        

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction خوزستان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

احداث خط لوله انتقال مایعات گازی از لخته گیر 1600 به کارخانه گاز و گاز مایع 900 و در کارخانه بهره برداری پازنان 2 به عنوان فاز دوم پروژه و احداث خط لوله انتقال مایعات گازی از لخته گیر 2000 به کارخانه گاز و گاز مایع 1000و انجام اتصالات لازم در کارخانه های فوق الذکر