اجرای خط انتقال "12سیمان آذرآبادگان وخط تغذیه نساجی خوی

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  91-90         

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز  استان آذربایجان غربی

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction آذربایجان غربی

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

خط انتقال گاز 12 اینچ کارخانه سیمان و نساجی خوی از کیلومتر 308+14 خط انتقال گاز 20 اینچ تقویتی ایواوغلی – خوی منشعب و به طول حدود شش کیلومتر پس از عبور از موانع متعددی ازقبیل جاده ها، رودخانه ها و در قسمتی از مناطق سنگی ( در نزدیکی روستای ارسی ) و زمینهای کشاورزی وارد ایستگاه تقلیل فشار .C.G.S در نزدیکی جاده اصلی خوی- ایواوغلی می شود، سپس از ایستگاه تقلیل فشار با سایزهای 16،10 و 6 اینچ به صورت خط تغذیه از کنار جاده های اصلی و اختصاصی کارخانه سیمان و نساجی بعد از عبور از موانع متعدد وارد ایستگاههای T.B.S.  کارخانجات مربوطه می شود .