توانایی ها

oil-pumpjack-extraction اجرای پروژه¬های متنوع در شرایط جغرافیایی گوناگون
oil-pumpjack-extraction برقرای ارتباط با طیف گسترده¬ای از صاحبان دانش، پیمانکاران و سازندگان صاحب¬نام خارجی
oil-pumpjack-extraction دریافت و بومی¬سازی دانش فنی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
oil-pumpjack-extraction تآمین مالی پروژه ها