تعویض پوشش خط انتقال گاز 40 اینچ اول سراسری حد فاصل کیلومتر 1050 الی 1069 به تالش

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  92-91                   

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت انتقال گاز منطقه 9 عملیات

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction رشت

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

با توجه به فرسودگی پوشش موجود خط لوله"40 سراسری اول در محدوده کیلومتر 1050 الی 1069 منطقه تالش بطول 18160 متر، "شرکت انتقال گاز ایران– منطقه نه عملیات" پروژه تعویض پوشش این مسیر را با نوار 3ply به روش PC ( (PROCUREMENT & CONSTRUCTIONبه اجرا در آورد .
عملیات اجرائی به طور معمول در پروژه هاي تعویض پوشش به تسطیح ، خاکبرداری و حفاری ، آماده سازی سطح لوله و تمیزکاری ، اعمال پوشش ، بازرسی و تست ، خاک ریزی و پرکردن کانال و بازسازی مارکر ها و انجام کارهای باقیمانده تقسیم گردد .
مشخصات فنی و اجرائی پروژه مذکور به این ترتیب است که پیمانکار می بایست پس از جمع آوری مارکرهای موجود روی خط، خاک گرده ماهی را کنار زده و جهت تعیین محل دقیق لوله و فاصله لوله تا سطح زمین سونداژ انجام دهد، سپس به منظور خاکبرداری طرفین و زیر لوله را به کمک بیل حفاری نماید، به علت گازدار بودن لوله و جلوگیری از وارد آمدن تنش به آن حفاری کانالها به صورت پیوسته مجاز نبوده و بایستی کانالها به صورت زوج و فرد به تناوب حفاری شود و سپس زیر لوله به صورت دستی خاکبرداری می شود.
پوشش موجود خط لوله بایستی بصورت دستی و با استفاده از چکش برنجی ، کاردک و هرگونه ابزار یا تجهیزات مشابه با احتیاط لازم پوست کنی و برداشته شود و سپس عملیات زنگ زدایی و سندبلاست انجام می شود، سطح آماده سازی شده ، بایستی پرایمر زده شود و درنقاط لازم فیلر ماستیک نیز زده شود و در نهایت با نوار 3ply با روی هم پیچی 50% پوشش گردد، در آخر پیرامون لوله با خاک نرم سرند شده پر شده و خاکریزی با خاک حاصل از حفاری به آرامی انجام می گیرد.