اجرای حدود 59 کیلومتر خط انتقال 10و6 اینچ حاجی آباد – ارزوئیه

 وضعیت اجرا:  جاری
 تاریخ ثبت طرح:  92-91        

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان کرمان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction بندرعباس-کرمان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

خط انتقال گاز 6 و 10 اینچ حاجی آباد - ارزوئیه از ایستگاه گیرنده توپک خط انتقال گاز حاجی آباد موجود شروع و در ایستگاه شیر بین راهی و وکیل آباد واقع در کیلومتر 44، 389+24 خط اصلی با سایز 6 اینچ منشعب و تا ایستگاه شیر وکیل آباد به طول 06+949 کیلومتر ادامه می یابد. نهایتاََ خط انتقال گاز 10 اینچ ارزوئیه در ایستگاه دریافت کننده توپک ارزوئیه در کیلومتر 51+ 290،15 پایان می یابد.