نصب و راه اندازی مبدلهای حرارتی جهت واحد های نمکزدایی اهواز 1،2،3و4

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  85-86

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

به منظور بالا بردن کارایی واحدهای نمک زدایی و همچنین افزایش توان فرآورش نفت نمکی در واحد های نمکزدایی مناطق نفت خیز این پروژه صورت پذیرفته است.