اجرای عملیات خطوط انتقال گاز و 6 مورد ایستگاه TBSو CGS در 29 روستای اردستان

 وضعیت اجرا:   خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  91-89       

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

اجرای عملیات حدود 500 متر خط انتقال به قطر 6 اینچ، حدود 37 کیلومتر خط تغذیه فولادی به قطر 2 الی 12 اینچ حدود 150 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن، ساخت و نصب 3700 مورد انشعاب پلی اتیلن، نصب 2 مورد ایستگاه CGS، نصب 4 مورد ایستگاه TBS در ظرفیت های گوناگون و ا مورد ایستگاه حفاظت کاتدی جهت 29 روستا (ظفر قند،... و مهراندو) از توابع اردستان